Sundhedsstyrelsens anbefalinger og tjekliste

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en række anbefalinger for hjertestartere opsat i det offentlige rum, private boliger, firmaer med mere. Anbefalinger dækker områder: opsætning, registrering, teknologi og uddannelse.

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en række anbefalinger for hjertestartere, der ikke er opsat på sygehuse. Anbefalingerne omfatter hjertestartere opsat i det offentlige rum, private boliger, firmaer med videre. Rapporten retter sig mod offentlige beslutningstagere, borgere, private initiativtagere, producenter og sælgere af hjertestartere.

I rapporten er der udarbejdet 15 henholdsvis hoved- og øvrige anbefalinger for fire hovedområder: opsætning, registrering, teknologi og information samt uddannelse.

I dag er der placeret over 20.000 offentligt tilgængelige hjertestartere rundt om i Danmark, som alle kan bruges af hjerteløbere og vidner til hjertestop.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger til opbevaring af hjertestarter

I rapporten har Sundhedsstyrelsen også fokus på at hjertestartere bør placeres udendørs i det offentlige rum, hvor de kan være tilgængelig 24 timer i døgnet. Læs mere om Sundhedsstyrelsen anbefalinger til opsætning og opbevaring af hjertestarter nedenfor

Sundhedsstyrelsens tjekliste ved køb af hjertestarter

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en tjekliste med krav, specifikationer og anbefalinger en hjertestarter som minimum bør leve op til. Skal du købe hjertestarter, kan du  med fordel bruge denne liste. Du finder Sundhedsstyrelsen tjekliste ved køb af hjertestarter nedenfor.

 

Sundhedsstyrelsens anbefalinger til opsætning og opbevaring af hjertestarter

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at hjertestartere fortrinsvis opsættes i hjertestarterskabe udendørs og i det offentlige rum, hvor de kan være tilgængelige 24 timer i døgnet.

Det anbefales desuden, at hjertestarteren ikke låses inde i et udendørsskab, da det kan forsinke adgangen til hjertestarteren.

Hjertestarterne bør synliggøres med det anbefalede internationalt anerkendte grønne skilt, som altid bør udleveres i forbindelse med erhvervelse af en hjertestarter.

Det bør i hvert enkelt tilfælde vurderes, om hjertestarteren skal placeres i det offentlige rum, eller om særlige omstændigheder gør dette uhensigtsmæssigt.

Offentligt betalt hjertestartere

For offentligt betalte hjertestartere (hos fx. stat, regioner og kommuner) anbefales det, at eksisterende hjertestartere bør, hvor muligt, flyttes ud i det fri så de er lette at tilgå. Ligesom, at nye offentligt betalte hjertestartere fremadrettet skal, hvor muligt, flyttes ud i det fri så de er lette at tilgå.

Sundhedsstyrelsen anbefalinger til opsætning af hjertestarter
Sundhedsstyrelsens ‘Tjekliste ved køb af hjertestarter’

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en tjekliste med anbefalinger og ting, man bør overveje ved køb af hjertestarter.

Alle hjertestartere kan analysere hjerterytmen og afgive stød ved behov. Men der findes mange forskellige hjertestartere på markedet – og deres funktioner og specifikationer varierer kraftigt hjertestarterne imellem.

Derfor har Sundhedsstyrelsen udarbejdet en tjekliste med krav, specifikationer og anbefalinger en hjertestarter som minimum bør leve op til. Heriblandt om hjertestarteren stemmeguider førstehjælperen gennem processen på dansk, hvor længe hjertestarteren lader før den kan stød, om det er let at udlæse data fra hjertestarteren – men også i forhold til hvilke temperaturer hjertestarteren kan tåle og om hjertestarteren har et feedback system, der måler kvaliteten af trykdybden og -hastigheden. 

Alle punkter, hvor der er markant stor forskel på hjertestarterne på det danske marked.

Skal du købe hjertestarter, kan du derfor med fordel bruge Sundhedsstyrelsens ’Tjekliste ved køb af hjertestarter’, for at tjekke at hjertestarteren lever op til de 13 krav og anbefalinger.

Du kan downloade Sundhedsstyrelsens tjekliste her.

Kundeservice

Ring 35 25 12 48

Vi er klar til at rådgive og hjælpe dig

Skriv til os

Skriv til os

Vi er klar ved tasterne til at besvare din henvendelse

 

Sundhedsstyrelsens tjekliste vs. ZOLL hjertestartere

Vi har gjort det nemt for dig. Nedenfor har vi svaret på de 13 punkter i Sundhedsstyrelsens tjekliste i forhold til vores ZOLL hjertestartere. Både ZOLL AED Plus og ZOLL AED 3 hjertestarterne lever op til alle krav og anbefalinger i Sundhedsstyrelsen tjekliste.

1: Er det enkelt at udlæse data fra en anvendt hjertestarter?

ZOLL AED 3 hjertestarteren har USB port til overførsel af data. Herfra overføres data som bl.a. tidspunkter, EKG, energi-mængder, patient impedans samt data om kvaliteten af den udførte hjertemassage.

ZOLL AED Plus hjertestarteren kan forbindes til computeren via en infrarød forbindelse. Herfra overføres data som bl.a. tidspunkter, EKG, energimængder, patient impedans samt data om kvaliteten af den udførte hjertemassage.

Programmet til dataoverførsel er gratis og videreudvikles løbende. Seneste version af programmet kan downloades på www.zolldata.com.

2: Er forhandleren i stand til at servicere hjertestarteren ved behov, inkl. dataudlæsning?

Vi kan tilbyde serviceaftale, såfremt du ønsker dette. Vi både servicerer og udlæser data af din  hjertestarter.

ZOLL AED 3 og ZOLL AED Plus hjertestartererne er i princippet servicefri i standby-tilstand, da hjertestarteren udfører en automatisk selvtest dagligt/ugentligt. 

3: Har hjertestarteren en dansk stemmeguide?

ZOLL AED 3 hjertestarteren leveres med dansk stemmevejledning. Kombineret med hjertestarterens unikke grafiske og brugervenlige design med LED-skærm og tekst på dansk – er hjerterstarteren nem at betjene, og guider førstehjælperen sikkert igennem hvert trin i den livreddende førstehjælp.

ZOLL AED Plus hjertestarteren leveres med dansk stemmevejledning. Kombineret med hjertestarterens unikke grafiske og brugervenlige design med lys, grafiske illustrationer og tekst på dansk – er hjerterstarteren nem at betjene, og guider førstehjælperen sikkert igennem hvert trin i den livreddende førstehjælp.

4: Kan hjertestarterens software opdateres til at følge nye internationale og nationale anbefalinger?

ZOLL AED 3 hjertestarteren kan let opdateres via USB stik.

ZOLL AED Plus hjertestarteren kan opdateres via den infrarøde forbindelse.

Softwareopdatering kan gratis downloades på www.zolldata.com

5: Har hjertestarteren et feedback system til måling af kvaliteten af hjertemassage (trykdybde og -hastighed)?

ZOLL AED 3 og ZOLL AED Plus hjertestarterne leveres med Real CPR Help® – et unikt ”real time” feedback system, der måler kvaliteten af hjertemassagen (trykdybde og -hastighed) og guider førstehjælperen med at udføre den vigtige hjertemassage. En stemme i hjertestarten vejleder med udtryk som ”tryk hårdere” eller ”god hjertemassage” – og hjælper endvidere førstehjælperen med at følge den anbefalede frekvens per minut.

6: Kan leverandøren fremvise en overensstemmelseserklæring, som dokumenterer at hjertestarteren lever op til Direktiv 93/421E0F om medicinsk udstyr, og produktet dermed er korrekt CE-mærket?

ZOLL AED 3 hjertestarteren er CE-mærket godkendt. Hjertestarteren opfylder således Europæiske myndigheders sikkerhedskrav.

ZOLL AED Plus hjertestarteren er både CE-mærket og FDA godkendt. Hjertestarteren opfylder således både Europæiske og Amerikanske myndigheders sikkerhedskrav. 

7: Hvor lang tid bruger hjertestarteren på at analysere hjerterytmen og lade op til stød? Ventetiden bør være så kort som muligt

ZOLL AED 3 er hjertestarteren, som med sine 5 sekunder (med et nyt batteri), giver den hurtigste levering af defibrillering, efter standsning af HLR. Rapid Shock tilbyder markedets hurtigste analysetid og analyserer under igangværende kompressioner.

ZOLL AED Plus hjertestarteren bruger mindre end 10 sek. 

8: Har hjertestarteren en IP-værdi, som passer til dine behov?
IP-værdien er et tocifret tal, der beskriver hjertestarterens modstandsdygtighed overfor støv (det første tal) og væske (det andet tal). Jo højere værdi, jo større modstandsdygtighed.

ZOLL AED 3 og ZOLL AED Plus hjertestarterne er begge testet til IP55, hvilket gør hjertestarterne til nogle af de mest robuste på markedet.

9: Har hjertestarteren en batterilevetid og anskaffelsespris på nyt batteri, som passer til dine behov?

ZOLL AED 3 hjertestarteren bruger batterier og kan/skal ikke tilsluttes el-forsyningsnettet. Batterilevetiden i standby-tilstand er minimum 5 år. Kapaciteten på batterierne er 140 defibrillatorstød ved maksimal energi (200 J), eller 6 timers konstant monitoreringstid (med 2-minutters HLR-perioder). Bemærk: HLR-perioder på under 2 minutter kan reducere den driftstid, der kan opnås med et nyt batteri. Når status indikatoren slukker, er der stadig 9 stød tilbage i hjertestarteren.

ZOLL AED Plus hjertestarteren bruger batterier og kan/skal ikke tilsluttes el-forsyningsnettet. Batterilevetiden i stand-by tilstand er minimum 5 år. Kapaciteten på batterierne er 300 stød. I modsætning til andre hjertestartere er AED Plus hjertestarteren forsynet med to uafhængige energiforsyninger, der hver især bliver strømforsynet af fem litiumbatterier. Disse fungerer som back-up system for hinanden. En enkelt forsyning på fem litium batterier er i stand til at afgive et stød på op til 200 joule. Ved udløb af batteriernes levetid vil hjertestarteren indikere dette med rødt ”X” i hjertestarterens statusindikator. Der resterer dog stadig strøm nok til at afgive mere end 100 stød.

10: Har hjertestarteren en elektrodelevetid og anskaffelsespris på nye elektroder som passer til dine behov?

ZOLL AED 3’s patenterede CPR Uni-Padz® stødpads har en holdbarhed på 5 år – og kan anvendes på både børn og voksne. Dette er en væsentlig længere holdbarhed end elektroder til andre hjertestartere – hvilket betyder lavere omkostninger. 

ZOLL AED Plus’ patenterede CPR-D Padz® elektroder har en holdbarhed på 5 år. Dette er en væsentlig længere holdbarhed end elektroder til andre hjertestartere – hvilket betyder lavere omkostninger.

11: Har hjertestarteren en opbevarings- og driftstemperatur for hjertestarter og elektroder, som passer til dine behov?

ZOLL AED 3 og ZOLL AED Plus hjertestarterne har en driftstemperatur fra 0° til 50°C.

12: Udfører hjertestarteren automatisk en selvtest af vitale funktioner?

ZOLL AED 3 og ZOLL AED Plus hjertestarterne udfører en automatisk selvtest dagligt/ugentligt. En statusindikator på fronten af hjertestarteren viser, om hjertestarteren er klar til brug efter selvtest. Det anbefales at kontrollere denne statusindikator periodisk f.eks. en gang hver måned.

13: Er hjertestarteren robust bygget i forhold til dine behov?
Sundhedsstyrelsen anbefaler, at spørge ind til den maksimale højde, som hjertestarteren kan tåle at tabes fra.

ZOLL AED 3 og ZOLL AED Plus hjertestarterne er testet og godkendt til 1 meter lodret fald i henhold til IEC 60068-2-27; 100G.

Besøg webshoppen

Bliv inspireret – nyhedsmail

Bliv holdt opdateret om nyheder, tilbud, fragtkampagner med mere direkte i din indbakke.

Ved at tilmelde dig, accepterer du vores privatlivspolitik.
Du kan altid framelde dig nyhedsmailen igen.