Hjertelungeredning

En person falder om med hjertestop. Hvad gør du?

Når en person falder om med hjertestop, skal du omgående gå i gang med at give hjertelungeredning (HLR). Hjertelungeredning, step 2 i overlevelseskæden, holder blodcirkulationen i gang og giver ilt til hjernen – svarende til cirka 20-30% af den normale blodcirkulation.

Tiden er afgørende. Du kan fordoble chancen for overlevelse, hvis du omgående starter HLR, straks efter at personen er faldet om. Hjertelungeredning består af brystkompressioner, også kendt som hjertemassage, efterfulgt af indblæsninger (mund til mund).

Før du går i gang med at give hjertelungeredning, skal du:

 • overveje sikkerheden – vær bl.a. opmærksom på fare fra trafikken, kemikalier, elektricitet m.m.
 • kontrollere bevidstheden på personen, der er kollapset.
 • skabe frie luftveje, hvis personen er bevidstløs.
 • kontrollere for normal vejrtrækning.

Er personen bevidstløs med ingen eller unormal vejrtrækning, skal du få personen om at ligge på ryggen. Alarmere 1-1-2 og straks påbegynde hjertelungeredning.

Sådan giver du hjertelungeredning

Hjertelungeredning består af to ting: Brystkompressioner/hjertemassage og indblæsninger.
Du skal give 30 brystkompressioner efterfulgt af 2 indblæsninger. 
Dette skal du fortsætte med, indtil professionel hjælp overtager eller personen får normal vejrtrækning eller andre sikre tegn på liv.

30 brystkompressioner

Du skal give 30 brystkompressioner efterfulgt af 2 indblæsninger.

 • Placér personen på ryggen på et fast underlag.

   

 • Knæl ved siden af personen, der er kollapset.

   

 • Fjern personens tøj fra overkroppen.

Sådan giver du brystkompressioner

 • Placér håndroden midt på personens brystkasse (nederste halvdel af brystbenet).

   

 • Placér håndroden fra den anden hånd oven på den første, og flet fingrene. Kontrollér, at du ikke trykker på ribbenene, men på personens brystben.

   

 • Læn dig ind over personen, og stræk armene.

   

 • Tryk personens brystben mellem 5-6 cm ned. Slip trykket helt mellem hver brystkompression – uden at miste kontakt med personens brystkasse.

   

 • Giv 30 brystkompressioner med en frekvens på mellem 100 og 120 brystkompressioner pr. minut, hvilket svarer til 30 brystkompressioner på 15-18 sekunder.

   

 • Tæl gerne højt, når du giver hjertemassage.

Det kan være hårdt at give hjertemassage, og når du bliver træt, vil det påvirke kvaliteten af HLR.

 Du kan holde til at give HLR længere, hvis du:

 • knæler tæt ved den tilskadekomnes side.
 • holder dine skuldre lodret over dine hænder.
 • udnytter din kropsvægt.

2 indblæsninger

Efter 30 brystkompressioner skal du give 2 indblæsninger.

 • Skab frie luftveje.

   

 • Afklem næsen med tommel- og pegefinger.

   

 • Åbn personens mund med den anden hånd, samtidig med at du fastholder kæbeløftet.

   

 • Tag en normal indånding, og placér dine læber omkring personens mund, så du laver en lufttæt forsegling, så luften ikke kan slippe ud, når du foretager indblæsningen.

Sådan giver du indblæsninger

 • Giv en rolig indblæsning over 1 sekund, til personens brystkasse løfter sig. Flyt dit hoved lidt væk fra personen, og foretag herefter endnu en indblæsning.

   

 • Giv kun 2 indblæsninger, før der igen gives hjertemassage i form af maks. 30 brystkompressioner. Det bør maks. tage 10 sekunder at give 2 indblæsninger.

Indblæsningerne skal ikke være for voldsomme eller for hurtige, da luften i stedet vil komme i mavesækken med risiko for efterfølgende opkast.

Hvis brystkassen ikke hæver sig ifm. indblæsningerne, bør du gøre følgende:

 • Undersøg, om der ligger fremmedlegemer i personens mund, der umiddelbart kan fjernes.
 • Forsøg at skabe frie luftveje.

Du skal fortsætte med at give 30 brystkompressioner efterfulgt af 2 indblæsninger, indtil professionel hjælp overtager, eller personen får normal vejrtrækning eller andre sikre tegn på liv.

Hjertelungeredning er for alle

 

Selvom det kan være fysisk hårdt at give hjertelungeredning, kan alle gøre en forskel, hvis en person får hjertestop. Nogen kan alarmere 1-1-2, mens andre påbegynder hjertelungeredningen og henter den nærmeste hjertestarter. Det vigtigste er, at vi alle træder til.

Da det er fysisk hårdt at give hjertelungeredning i længere tid, anbefales det, at man bytter hvert 2. minut, hvis man er flere til stede – da der ellers vil være risiko for, at kvaliteten på den udførte HLR vil falder markant.

Der findes også forskellige hjælpemidler, som du kan bruge, når du giver indblæsninger, fx pocket mask og face shield også kaldet en HLR mund-til-mund maske.

Hvis du har behov for at få opdateret din førstehjælpsviden, så kan du læse mere om vores førstehjælpskurser – og du er også velkommen til at ta’ kontakt til os.

Risikoen for førstehjælperen ved HLR

 

Nogle er bekymrede for smittefaren i forbindelse med hjertelungeredning.

Der er på verdensplan kun rapporteret meget få tilfælde, hvor personer er blevet smittet med infektionssygdomme under udførelse af HLR. Det har primært været luftvejsinfektioner. Der findes ingen tilfælde, hvor hiv eller hepatitis B er blevet overført under udførelse af HLR. Forsøg at undgå blod og andre kropsvæsker, hvis du selv har sår. Benyt pocket mask eller face shield ved indblæsninger for at undgå direkte kontakt.

Du skal derfor ikke være bange for at hjælpe andre af frygt for at blive smittet.

Lær førstehjælp

Bliv inspireret – nyhedsmail

Bliv holdt opdateret om nyheder, tilbud, fragtkampagner med mere direkte i din indbakke.

Ved at tilmelde dig, accepterer du vores privatlivspolitik.
Du kan altid framelde dig nyhedsmailen igen.