Førstehjælpskurser

Førstehjælpskurser

Er du klar til at handle, hvis uheldet er ude?

Gør en forskel og red liv. Et førstehjælpskursus lærer dig og dine medarbejdere at handle hurtigt og effektivt, hvis der sker en ulykke. Dermed kan du forhindre alvorlige skader og dødsfald ved en lang række pludseligt opståede ulykkestilfælde – og yde livsvigtig hjælp, når andre har allermest brug for det.

Formålet med vores førstehjælpskurser er at give dig viden, færdigheder og holdninger, der gør dig i stand til at yde førstehjælp ved alvorlige og livstruende situationer. Du lærer bl.a. at yde hjertelungeredning til en bevidstløs person uden normal vejrtrækning samt at bruge en hjertestarter.

Vores førstehjælpskurser følger Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner og er opdelt i følgende kategorier

 • Basisuddannelse
 • Tilvalgsuddannelse
 • Opdateringsuddannelse

Dette giver mulighed for at sammensætte et kursus tilpasset den enkelte virksomhed, hvor vi ligger vægt på de behov og ønsker den enkelte virksomhed har. Der er også mulighed for at udvide et basiskursus med et eller flere tilvalgskurser – eller at sammensætte jeres eget kursus ud fra to eller flere tilvalgskurser. Derudover tilbyder vi også specialkurser i førstehjælp bla. ’Førstehjælp i børnehøjde’ og ’Demonstration af hjertestarter’.

Vi tilbyder også at afholde vores førstehjælpskurser på engelsk og tysk (tysk mod tillæg).

Kursusdetaljer

Sted
Kurset kan afholdes hos jer eller hos os i Nærum

Antal: Maks. 16 deltagere

Sprog: Dansk, Engelsk, Tysk (mod tillæg)

Afholdelse
Kurset gennemføres med en blanding af praktiske øvelser og teori.

Instruktører
Alle vores instruktører er certificerede og har stor praktisk erfaring i håndtering af akut syge og tilskadekomne personer.

Øvrigt
Kurset er inkl. undervisningsmaterialer og kursusbevis. Pocket mask og førstehjælpsbøger kan tilkøbes.

making-a-difference

Det er vores mission at gøre en forskel – hver eneste dag.
Sammen kan vi redde liv blandt de 3500 danskere, der hvert år falder om med uventet hjertestop.

Vidne til et hjertestop?

Sådan gør du en forskel…

Det er vigtigt for lægernes arbejde og patientens chance for at overleve, at der bliver givet førstehjælp til patienten, inden den professionelle hjælp når frem.

Mange tør dog ikke give sig i kast med førstehjælp, fordi de er usikre på, om de gør det rigtigt eller er bange for, om de gør noget forkert. Men det er faktisk ikke så svært – og tilmed guider hjertestarteren dig hele vejen og fortæller dig, hvad du skal gøre.

I videoen nedenfor guider Paramediciner Michael Byskov dig igennem, hvad du skal gøre, hvis du bliver vidne til et hjertestop.

 

Ring til os på telefon +45 35 25 12 48

35 25 12 48

Vi sidder klar ved telefonen

Førstehjælp ved hjertestop

Basisuddannelse – 4 timer

Formålet med kurset er at bibringe deltageren viden, færdigheder og holdninger, der sætter deltageren i stand til at yde førstehjælp til en bevidstløs person med eller uden normal vejrtrækning herunder stabilt sideleje, hjertelungeredning (HLR) samt at brug af hjertestarter (AED).

Deltageren vil lære at bruge en ZOLL AED hjertestarter samt få viden om dens HLR-feedback (kvalitets HLR), sikkerhedsprocedure og vedligeholdelse.

Indhold på kurset

 • Førstehjælpens 4 hovedpunkter
 • Overlevelseskæden
 • Kontrollér bevidsthed
 • ABC-principperne
 • Stabilt sideleje
 • Hjertelungeredning (HLR)
 • Brug af hjertestarter (AED)

Mål for kurset

Ved kursets afslutning kan/har deltageren:

 • handle efter førstehjælpens 4 hovedpunkter.
 • kendskab til overlevelseskæden.
 • kontrollere bevidstheden på en livløs person.
 • anvende ABC-principperne til den tilskadekomne.
 • ligge en bevidstløs person med normal vejrtrækning i stabilt sideleje.
 • udføre hjertelungeredning.
 • anvende en hjertestarter i forbindelse med hjertestop.
 • viden om ZOLL AED hjertestarter i forhold til anvendelse, sikkerhed og vedligeholdelse.

Opdatering af ‘Førstehjælp ved hjertestop’

Opdateringsuddannelse – 3 timer

Formålet med kurset er at bibringe deltageren viden, færdigheder og holdninger, der sætter deltageren i stand til at yde førstehjælp til en bevidstløs person med eller uden normal vejrtrækning herunder stabilt sideleje, hjertelungeredning (HLR) samt at brug af hjertestarter (AED).

Deltageren vil lære at bruge en ZOLL AED hjertestarter samt få viden om dens HLR-feedback (kvalitets HLR), sikkerhedsprocedure og vedligeholdelse.

Kurset er en opdatering af de 2 basisuddannelser.

Indhold på kurset

 • Repetition af førstehjælpens 4 hovedpunkter
 • Repetition af overlevelseskæden
 • Repetition af kontrollér bevidsthed
 • Repetition af ABC-principperne
 • Repetition af stabilt sideleje
 • Repetition af hjertelungeredning (HLR)
 • Repetition i brugen af hjertestarter (AED)

Mål for kurset

Ved kursets afslutning kan/har deltageren:

 • handle efter førstehjælpens 4 hovedpunkter.
 • kendskab til overlevelseskæden.
 • kontrollere bevidstheden på en livløs person.
 • anvende ABC-principperne til den tilskadekomne.
 • ligge en bevidstløs person med normal vejrtrækning i stabilt sideleje.
 • udføre hjertelungeredning.
 • anvende en hjertestarter i forbindelse med hjertestop.
 • viden om ZOLL AED hjertestarter i forhold til anvendelse, sikkerhed og vedligeholdelse.

Førstehjælp ved ulykker

Basisuddannelse – 2+ timer

Førstehjælp ved ulykker skal altid gennemføres i sammenhæng med basisuddannelsen “Førstehjælp ved Hjertestop” eller en eller flere tilvalgsuddannelser.

Formålet med kurset er at bibringe deltageren viden, færdigheder og holdninger, der sætter deltageren i stand til at yde førstehjælp ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter, samt udføre førstehjælp til tilskadekomne med fremmedlegemer i øvre luftveje, bevidsthedspåvirkning og med tegn på kredsløbssvigt. eltageren kan skabe sikre forhold for sig selv og tilskadekomne i forbindelse med: El-ulykker, trafikulykker, drukneulykker, hængning og strangulering, brønd- og siloulykker, ulykker med maskiner og brandulykker.

Deltageren kan yde førstehjælp ved større ulykker og kan nødflytte tilskadekomne, der ligger på jorden eller sidder i bil.

Indhold på kurset

 • Førstehjælpens 4 hovedpunkter herunder varetage sikkerhed og standse ulykken, nødflytning, ABC-principperne og alarmering
 • Frigørelse af fremmedlegeme i luftveje
 • Førstehjælp til tilskadekomne med bevidsthedspåvirkning
 • Førstehjælp til tilskadekomne med normal vejrtækning herunder stabilt sideleje
 • Førstehjælp ved tegn på kredsløbssvigt
 • Psykisk førstehjælp

Mål

Ved kursets afslutning kan/har deltageren:

 • handle efter førstehjælpens 4 hovedpunkter.
 • vurdere nødvendigheden ved nødflytning.
 • anvende ABC-principperne til den tilskadekomne.
 • kendskab til førstehjælp ved fremmedlegeme i luftveje.
 • yde førstehjælp ved personer med bevidsthedspåvirkning.
 • yde førstehjælp ved tilskadekomne med normal vejrtrækning.
 • yde førstehjælp ved tegn på kredsløbssvigt (shock).

Opdatering af ‘livreddende førstehjælp’

Opdateringsuddannelse – 3 timer

Formålet med kurset er at bibringe deltageren viden, færdigheder og holdninger, der sætter deltageren i stand til at yde førstehjælp ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter, samt udføre førstehjælp til tilskadekomne med fremmedlegemer i øvre luftveje, bevidsthedspåvirkning og med tegn på kredsløbssvigt. Deltageren kan skabe sikre forhold for sig selv og tilskadekomne i forbindelse med: El-ulykker, trafikulykker, drukneulykker, hængning og strangulering, brønd- og siloulykker, ulykker med maskiner og brandulykker.

Deltageren kan yde førstehjælp ved større ulykker og kan nødflytte tilskadekomne, der ligger på jorden eller sidder i bil.

Kurset er en opdatering af de 2 basisuddannelser.

Indhold på kurset

 • Repetition af førstehjælpens 4 hovedpunkter herunder varetage sikkerhed og standse ulykken, nødflytning, ABC-principperne og alarmering
 • Repetition af frigørelse af fremmedlegeme i luftveje
 • Repetition af førstehjælp til tilskadekomne med bevidsthedspåvirkning
 • Repetition af førstehjælp til tilskadekomne med normal vejrtækning her-under stabilt sideleje
 • Repetition af førstehjælp ved tegn på kredsløbssvigt
 • Repetition af psykisk førstehjælp

Mål for kurset

Ved kursets afslutning kan/har deltageren:

 • handle efter førstehjælpens 4 hovedpunkter.
 • vurdere nødvendigheden ved nødflytning.
 • anvende ABC-principperne til den tilskadekomne.
 • kendskab til førstehjælp ved fremmedlegeme i luftveje.
 • yde førstehjælp ved personer med bevidsthedspåvirkning.
 • yde førstehjælp ved tilskadekomne med normal vejrtrækning.
 • yde førstehjælp ved tegn på kredsløbssvigt (shock).