ZOLL AED Plus hjertestarter autoriseret forhandler

 

ZOLL AED PLUS HJERTESTARTER

Hjertestarter med indbygget REAL CPR Help®, som måler og registrerer, hvordan du giver hjertemassage – og som giver dig feedback, der hjælper dig med at gøre det rigtigt.

Grafisk og brugervenligt design

Den unikke grafiske brugerflade på AED Plus hjertestarteren – billeder kombineret med tekst og dansk stemmevejledning – hjælper førstehjælperen igennem hvert enkelt trin i den livreddende førstehjælp. Lys på billederne gør opmærksom på hvad, der skal gøres – i den rigtige rækkefølge. Tekst og lyd svarer til billederne og er med til at få dig til at udføre de vigtige handlinger, der kan redde liv.

Én elektrode er nemmere end to

AED Plus hjertestarteren indeholder ZOLLs patenterede elektrode CPR-D Padz™, der er to elektroder samlet i ét stykke med indbygget Real CPR Help®. Ved at gå efter håndplaceringen for hjertemassagen placeres elektroderne let og hurtigt på den tilskadekomne – og dermed spares livsvigtige sekunder.

På siden med træningsvideoer, kan du se hvordan du let og enkelt får placeret elektroden rigtigt. Se video nummer 4 – Anbringelse af elektroder

Unikt feedback system ved hjertemassage

ZOLLs patenterede elektroder måler hjertemassagens hastighed og dybde. En stemme i hjertestarteren fortæller dig hele tiden, om du giver effektiv og rigtig hjertemassage – og vejleder dig med udtryk som “tryk hårdere” eller “god hjertemassage”. Endvidere hjælper hjertestarteren dig med at følge den anbefalede frekvens per minut.

På siden med træningsvideoer, kan du se hvordan du udfører hjertemassage med ZOLL AED Plus, og hvordan hjertestarteren guider dig hele vejen. Se video nummer 5 – Udførelse af hjertemassage med ZOLL AED Plus hjertestarter

Automatisk selv-test og 7 års garanti

Automatisk selv-test sikrer dig, at hjertestarteren altid er klar til brug. En statusindikator på fronten af hjertestarteren viser, om hjertestarteren er klar til brug. Det anbefales at kontrollere denne statusindikator periodevis.

Der er 7 års garanti på hjertestarteren.

Bestil ZOLL AED Plus hjertestarter

Mindre vedligehold og lave vedligeholdelsesomkostninger

AED Plus hjertestarteren anvender billige og miljøvenlige batterier. Batterierne er nemme at udskifte og holder fem år i stand-by-tilstand. Elektroderne har ligeledes en holdbarhed på fem år. Vedligeholdelsesomkostninger begrænses derfor i stand-by tilstand til nye batterier og elektroder hvert femte år.

Iøjefaldende & robust design

Frygt for at lave fejl er en stor barriere for at hjælpe et menneske der rammes af hjertestop. En hjertestarter må derfor ikke virke kompliceret og afskrækkende. Derfor er AED Plus hjertestarteren konstrueret i et “ufarligt” design, og den grønne farve betyder endvidere, at apparatet er synligt i hverdagen.

Sundhedsstyrelsen

ZOLL AED Plus hjertestarter efterlever alle Sundhedsstyrelsens krav og specifikationer til en hjertestarter.

BESTIL ZOLL AED PLUS HJERTESTARTER

TRÆNINGSVIDEOER

Vi har lavet en række videoer, som viser dig hvor let ZOLL AED Plus hjertestarteren er i brug.

Video 1 – Introduktion af ZOLL AED Plus hjertestarter

Video 2 – Opsætning af ZOLL AED Plus hjertestarter

Video 3 – Sådan tændes ZOLL AED Plus hjertestarter

Video 4 – Anbringelse af elektrode

Video 5 – Udførelse af hjertemassage med ZOLL AED Plus hjertestarter

Video 6 – Gå direkte til analyse-funktion

Video 7 – Behandling af barn med ZOLL AED Plus hjertestarter

Video 8 – Udlæs data fra ZOLL AED Plus hjertestarter

SUNDHEDSSTYRELSENS Tjekliste

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en tjekliste med ting, man bør overveje ved købe hjertestarter.
Hjertevagt giver dig her svar på de 13 punkter i tjeklisten i forhold til ZOLL AED Plus hjertestarteren.

Specifikation 1: Er det enkelt at udlæse data fra en anvendt hjertestarter?
Hvordan overføres data (USB/datakort, infrarød, kabel)? Den nødvendige software bør ligge gratis til rådighed på internettet.
Check mark ZOLL AED Plus hjertestarteren kan nemt forbindes til computeren via en infrarød forbindelse. Herfra overføres data som bl.a. tidspunkter, EKG, energimængder, patient impedans samt data om kvaliteten af den udførte hjertemassage. Programmet til dataoverførsel er gratis og videreudvikles løbende. Seneste version af programmet kan downloades på www.zolldata.com. Udførlig og enkel dansk vejledning i udlæsning af data findes på www.hjertevagt.dk.
Specifikation 2: Er forhandleren i stand til at servicere hjertestarteren ved behov, inkl. dataudlæsning?
Check mark Serviceaftale kan tilbydes, såfremt kunden ønsker dette. ZOLL AED Plus hjertestarteren er dog i princippet servicefri i stand-by tilstand, da hjertestarteren udfører en automatisk selvtest dagligt/ugentligt. Skulle der opstå problemer med hjertestarteren, er der 7 års garanti. Vedligeholdelsesomkostninger begrænses derfor i stand-by tilstand til nye batterier og elektroder hvert femte år. Autoriserede forhandlere af ZOLL er gerne behjælpelig med udlæsning af data på kundens adresse indenfor kort tid, hvis kunden ikke selv er i stand til dette.
Specifikation 3: Har hjertestarteren en dansk stemmeguide, og lever den som minimum op til rapportens eksempel?
Check mark ZOLL AED Plus hjertestarteren leveres med dansk stemmevejledning. Kombineret med hjertestarterens unikke grafiske og brugervenlige design med lys, grafiske illustrationer og tekst på dansk – er hjerterstarteren nem at betjene, og guider førstehjælperen sikkert igennem hvert trin i den livreddende førstehjælp.
Specifikation 4: Kan hjertestarterens software opdateres til at følge nye internationale og nationale anbefalinger?
Check mark ZOLL AED Plus hjertestarteren kan let opdateres via den infrarøde forbindelse. Softwareopdatering kan gratis downloades på www.zolldata.com.
Specifikation 5: Har hjertestarteren et feedback system til måling af kvaliteten af hjertemassage (trykdybde og hastighed)?
Check mark ZOLL AED Plus hjertestarteren kan leveres med Real CPR Help® – et unikt ”real time” feedback system, der måler kvaliteten af hjertemassagen (trykdybde og hastighed) og guider førstehjælperen med at udføre den vigtige hjertemassage. En stemme i hjertestarten vejleder med udtryk som”tryk hårdere” eller ”god hjertemassage” – og hjælper endvidere førstehjælperen med at følge den anbefalede frekvens per minut.
Specifikation 6: Kan leverandøren fremvise en overensstemmelseserklæring, som dokumenterer at hjertestarteren lever op til Direktiv 93/421E0F om medicinsk udstyr, og produktet dermed er korrekt CE-mærket?
Check mark ZOLL AED Plus hjertestarteren er både CE-mærket og FDA godkendt. Hjertestarteren opfylder således både Europæiske og Amerikanske myndigheders sikkerhedskrav. Vi har ikke kendskab til nogen hændelser, hvor hjælper eller patient utilsigtet fik stød.
Specifikation 7: Hvor lang tid bruger hjertestarteren på at analysere hjerterytmen og lade op til stød?
Ventetiden bør være så kort som muligt.
Check mark Mindre end 10 sekunder.
Specifikation 8: Har hjertestarteren en IP-værdi som passer til dine behov?
IP-værdien er et tocifret tal, der beskriver hjertestarterens modstandsdygtighed overfor støv (det første tal) og væske (det andet tal). Jo højere værdi, jo større modstandsdygtighed.
Check mark ZOLL AED Plus hjertestarteren er testet til IP55, hvilket gør hjertestarteren til en af de mest robuste på markedet.
Specifikation 9: Har hjertestarteren en batterilevetid og anskaffelsespris på nyt batteri som passer til dine behov?
Check mark ZOLL AED Plus hjertestarteren bruger batterier og kan/skal ikke tilsluttes el-forsyningsnettet. Batterilevetiden i stand-by tilstand er minimum 5 år. Kapaciteten på batterierne er 300 stød. I modsætning til andre hjertestartere er AED Plus hjertestarteren forsynet med to uafhængige energiforsyninger, der hver især bliver strømforsynet af fem litiumbatterier. Disse fungerer som back-up system for hinanden. En enkelt forsyning på fem litium batterier er i stand til at afgive et stød på op til 200 joule. Ved udløb af batteriernes levetid vil hjertestarteren indikere dette med rødt ”X” i hjertestarterens statusindikator. Der resterer dog stadig strøm nok til at afgive mere end 100 stød.
Specifikation 10: Har hjertestarteren en elektrodelevetid og anskaffelsespris på nye elektroder som passer til dine behov?
Check mark ZOLLs patenterede CPR-D Padz® elektroder har en holdbarhed på 5 år. Dette er en væsentlig længere holdbarhed end elektroder til andre hjertestartere – hvilket betyder lavere omkostninger. Når det er tid til, at elektrode og batterier skal skiftes, vil kunden blive mindet om dette af en ZOLL forhandler.
Specifikation 11: Har hjertestarteren en opbevarings- og driftstemperatur for hjertestarter og elektroder som passer til dine behov?
Check mark ZOLL AED Plus hjertestarteren har en driftstemperatur fra 0° til 50°C.
Specifikation 12: Udfører hjertestarteren automatisk en selvtest af vitale funktioner?
Check mark ZOLL AED Plus hjertestarteren udfører en automatisk selvtest dagligt/ugentligt. En statusindikator på fronten af AED Plus hjertestarteren viser om hjertestarteren er klar til brug efter selvtest. Det anbefales at kontrollere denne statusindikator periodisk f.eks. en gang hver måned.
Specifikation 13: Er hjertestarteren robust bygget i forhold til dine behov?
Spørg til den maksimale højde hjertestarteren kan tåle at tabes fra.
Check mark ZOLL AED Plus er testet og godkendt til 1 meter lodret fald i henhold til IEC 68-2-27; 100G.