Tilvalgskurser i førstehjælp

Tilvalgskurser i Førstehjælp

Er du klar til at handle, hvis uheldet er ude?

Gør en forskel og red liv. Et førstehjælpskursus lærer dig og dine medarbejdere at handle hurtigt og effektivt, hvis der sker en ulykke. Dermed kan du forhindre alvorlige skader og dødsfald ved en lang række pludseligt opståede ulykkestilfælde – og yde livsvigtig hjælp, når andre har allermest brug for det.

Formålet med vores førstehjælpskurser er at give dig viden, færdigheder og holdninger, der gør dig i stand til at yde førstehjælp ved alvorlige og livstruende situationer. Du lærer bl.a. at yde hjertelungeredning til en bevidstløs person uden normal vejrtrækning samt at bruge en hjertestarter.

Vores førstehjælpskurser følger Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner og er opdelt i følgende kategorier

 • Basisuddannelse
 • Tilvalgsuddannelse
 • Opdateringsuddannelse

Dette giver mulighed for at sammensætte et kursus tilpasset den enkelte virksomhed, hvor vi ligger vægt på de behov og ønsker den enkelte virksomhed har. Der er også mulighed for at udvide et basiskursus med et eller flere tilvalgskurser – eller at sammensætte jeres eget kursus ud fra to eller flere tilvalgskurser. Derudover tilbyder vi også specialkurser i førstehjælp bla. ’Førstehjælp i børnehøjde’ og ’Demonstration af hjertestarter’.

Vi tilbyder også at afholde vores førstehjælpskurser på engelsk og tysk (tysk mod tillæg).

Kursusdetaljer

Sted
Kurset kan afholdes hos jer eller hos os i Nærum

Antal: Maks. 16 deltagere

Sprog: Dansk, Engelsk, Tysk (mod tillæg)

Afholdelse
Kurset gennemføres med en blanding af praktiske øvelser og teori.

Instruktører
Alle vores instruktører er certificerede og har stor praktisk erfaring i håndtering af akut syge og tilskadekomne personer.

Øvrigt
Kurset er inkl. undervisningsmaterialer og kursusbevis. Pocket mask og førstehjælpsbøger kan tilkøbes.

making a difference

Det er vores mission at gøre en forskel – hver eneste dag.
Sammen kan vi redde liv blandt de 3500 danskere, der hvert år falder om med uventet hjertestop.

Førstehjælp og forebyggelse til børn

Tilvalgsuddannelse – 2,5 timer

Formålet med kurset er at bibringe deltageren viden, færdigheder og holdninger, der sætter deltageren i stand til at yde førstehjælp ved kvælning/strangulering, skader, sygdom samt forebyggelse af skader i hverdagen hos børn.

Indhold på kurset

 • Forebyggelse af kvælning/strangulering
 • Forebyggelse af skader herunder skoldning, forbrænding og ætsning
 • Førstehjælp ved sygdomstilfælde der påvirker bevidsthedsniveauet og/eller åndedrætssystemet
 • Førstehjælp ved kvælning/strangulering herunder frigørelse af fremmed-legeme i luftvejene
 • Førstehjælp ved sygdomstilfælde der medfører kramper
 • Førstehjælp ved småskader, flænger, hudafskrabninger, næseblod og tandskader
 • Førstehjælp ved fald-, slag-, klemme- og snitteskader

Mål for kurset

Ved kursets afslutning kan/har deltageren:

 • kendskab til Sundhedsstyrelsens anbefalinger for forebyggelse af oven-stående ulykker/skader.
 • kunne yde livreddende førstehjælp ved kvælning/strangulering.
 • kunne yde førstehjælp ved pludseligt opståede alvorlige sygdomstilfælde der medfører kramper, påvirker åndedrætssystemet og/eller bevidsthedsniveauet.
 • kunne give relevant førstehjælp ved skader.

Førstehjælp ved blødninger

Tilvalgsuddannelse – 1,5 timer

Formålet med kurset er at bibringe deltageren viden, færdigheder og holdninger, der sætter deltageren i stand til at yde førstehjælp i forbindelse med både mindre og større blødninger – samt ved tegn på kredsløbssvigt.

Indhold på kurset

 • Førstehjælp ved mindre blødninger
 • Førstehjælp ved større blødninger
 • Førstehjælp ved sprøjtende blødninger
 • Førstehjælp ved indre blødninger
 • Forebyggelse af kredsløbssvigt relateret til blødninger

Mål for kurset

Ved kursets afslutning kan/har deltageren:

 • handle forebyggende i situationer fra hverdagen, hvor blødninger kan opstå.
 • genkende sprøjtende blødninger (arterieblødninger) og være i stand til at standse og evt. forbinde disse.
 • genkende synlige, mindre blødninger og være i stand til at standse og evt. forbinde disse.
 • handle efter førstehjælpens 4 hovedpunkter.
Ring til os på telefon +45 35 25 12 48

35 25 12 48

Vi sidder klar ved telefonen

Førstehjælp ved kemiske påvirkninger

Tilvalgsuddannelse – 0,5 timer

Formålet med kurset er at bibringe deltageren viden, færdigheder og holdninger, der sætter deltageren i stand til at yde førstehjælp til tilskadekomne med tegn på forgiftninger og ætsninger. Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter i førstehjælpssituationer med ætsninger og forgiftninger både på huden og indvendigt i kroppen.

Indhold på kurset

 • Forebyggelse af forgiftninger og ætsninger herunder hvordan man omgås medicin, rengøringsmidler, giftige planter, alkohol, euforiserende stoffer, cigaretskodder og lampeolie
 • Forebyggelse i forhold til kulilteforgiftninger, grill- og garageulykker
 • Forgiftninger og ætsninger der er forårsaget af indånding, indtagelse, stænk i øjet og/eller hudpåvirkning
 • Udførelse af relevant lejring
 • Anvendelse af giftlinjen

Mål for kurset

Ved kursets afslutning kan/har deltageren:

 • varetage sikkerheden og standse ulykken.
 • handle forebyggende ift. uheld med ætsninger og forgiftninger.
 • yde førstehjælp ved kemiske påvirkninger.
 • vurdere om en person er bevidsthedspåvirket som følge af kemiske påvirkninger og yde førstehjælp.
 • vurdere om den tilskadekomne har kritiske skader, der medfører problemer med åndedræt eller kredsløb.
 • kendskab til Giftlinjen og alarmering.

Førstehjælp ved skader ifm. temperaturpåvirkninger

Tilvalgsuddannelse – 1 time

Formålet med kurset er at bibringe deltageren viden, færdigheder og holdninger, der sætter deltageren i stand til at yde førstehjælp ved varmepåvirkning eller kuldepåvirkning af en person.

Indhold på kurset

 • Førstehjælp ved hedeslag
 • Førstehjælp ved forbrændinger
 • Førstehjælp ved forfrysninger
 • Førstehjælp ved nedkøling af kroppen

Mål for kurset

Ved kursets afslutning kan deltageren:

 • handle efter førstehjælpens 4 hovedpunkter.
 • genkende symptomer på hedeslag og yde førstehjælp.
 • genkende symptomer ved forbrændinger/forfrysninger og vurdere sværhedsgrad samt yde relevant førstehjælp.

Førstehjælp ved skader på bevægeapparatet inkl. hovedskader

Tilvalgsuddannelse – 1,5 timer

Formålet med kurset er at bibringe deltageren viden, færdigheder og holdninger, der sætter deltageren i stand til at yde førstehjælp ved skader på bevægeapparatet samt ved hovedskader. Deltageren kan yde førstehjælp efter førstehjælpens 4 hovedpunkter.

Indhold på kurset

 • Førstehjælp ved skader på bevægeapparatet herunder forstuvninger, knoglebrud og ledskred
 • Førstehjælp til muskelskader herunder trælår og fibersprængninger
 • Førstehjælp ved hovedskader herunder hjernerystelse, åbent og lukket kraniebrud samt blødning mellem hjerne og kranie

Mål for kurset

Ved kursets afslutning kan/har deltageren:

 • genkende symptomer på forstuvninger i led på arme og ben, muskelskader på arme og ben og kan handle hensigtsmæssigt.
  yde psykisk førstehjælp.
 • genkende symptomer på hovedskader.
 • handle efter førstehjælpens 4 hovedpunkter.

Førstehjælp ved småskader

Tilvalgsuddannelse – 1,5 timer

Formålet med kurset er at bibringe deltageren viden, færdigheder og holdninger, der sætter deltageren i stand til at yde førstehjælp ved småskader som mindre forbrændinger, ætsninger, stik, snitsår, slag, sår og hudafskrabninger.

Indhold på kurset

 • Førstehjælp ved småskader forårsaget af dyr og planter
 • Førstehjælp ved fremmedlegemer i hud, ører, næse og øjne
 • Førstehjælp ved tandskader
 • Førstehjælp ved næseblod
 • Førstehjælpe ved mindre forbrændinger og ætsninger
 • Førstehjælp ved mindre stik- og snitsår, slag, mindre sår og hudafskrabninger

Mål for kurset

Ved kursets afslutning kan/har deltageren:

 • handle forebyggende i situationer, hvor mindre skader kan opstå.
 • genkende symptomer på og yde førstehjælp til småskader forårsaget af dyr og planter.
 • yde førstehjælp ved fremmedlegemer i hud, øre, næse og øjne samt tandskader og næseblod.
 • genkende symptomer og yde førstehjælp på småskader ved mindre forbrændinger og ætsninger.
 • yde førstehjælp ved mindre stik- og snitsår, slag, mindre sår og hudafskrabninger.
 • kan handle efter førstehjælpens 4 hovedpunkter.
Ring til os på telefon +45 35 25 12 48

35 25 12 48

Vi sidder klar ved telefonen

Førstehjælp ved sygdomme

Tilvalgsuddannelse – 1,5 timer

Formålet med kurset er at bibringe deltageren viden, færdigheder og holdninger, der sætter deltageren i stand til at yde førstehjælp ved sygdomme,der påvirker centralnervesystemet, åndedrætssystemet og kredsløbssystemet. Deltageren kan yde førstehjælp efter førstehjælpens 4 hovedpunkter.

Indhold på kurset

 • Førstehjælp til sygdomme der påvirker centralnervesystemet herunder blodprop/blødning i hjernen, sukkersyge, epilepsi og feberkramper
 • Førstehjælp til sygdomme der påvirker åndedrætssystemet herunder astma, kronisk bronkitis, KOL, falsk strubehoste og allergisk reaktion
 • Førstehjælp til sygdomme der påvirker kredsløbssystemet herunder blodprop i hjertet, sygdomme med akutte smerter i maveregionen, besvimelse og dehydrering

Mål for kurset

Ved kursets afslutning kan/har deltageren:

 • handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter og ABC-princippet ifm. sygdomme der påvirker centralnervesystemet, åndedrætssystemet og kredsløbssystemet.
 • lejre personer ifm. kritiske eller livstruende sygdomssituationer.
 • yde psykisk førstehjælp.