Sundhedsstyrelsen anbefaling til hjertestartere

 

SUNDHEDSSTYRELSENS ANBEFALINGER

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en række anbefalinger for hjertestartere, der ikke er opsat på sygehuse. Anbefalinger dækker hovedområderne: opsætning, registrering, teknologi og uddannelse.

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en række anbefalinger for hjertestartere, der ikke er opsat på sygehuse. Anbefalingerne omfatter hjertestartere opsat i det offentlige rum, private boliger, firmaer med videre. Rapporten retter sig mod offentlige beslutningstagere, borgere, private initiativtagere, producenter og sælgere af hjertestartere.

I rapporten er der udarbejdet 15 henholdsvis hoved- og øvrige anbefalinger inden for: opsætning, registrering, teknologi samt information og uddannelse.

Læs Sundhedsstyrelsens rapport

 

Sundhedsstyrelsens anbefalinger i forhold til opbevaring af hjertestarter

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at alle hjertestartere bør placeres udendørs og i det offentlige rum, hvor de kan være tilgængelige 24 timer i døgnet. Det anbefales desuden, at hjertestarteren ikke låses inde i et udendørsskab, da det kan forsinke adgangen til hjertestarteren.

Det bør i hvert enkelt tilfælde vurderes, om hjertestarteren skal placeres i det offentlige rum, eller om særlige omstændigheder gør dette uhensigtsmæssigt.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger om hjertestartere placeret uden for sygehus er blevet opdateret i december 2014, hvor blev præciseret, at hjertestarterne ikke bør låses inde i udendørs skabe, da det kan forsinke adgangen til hjertestarteren.

 

Sundhedsstyrelsens tjekliste ved køb af hjertestarter

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en tjekliste med anbefalinger og ting, man bør overveje ved køb af hjertestarter.

Sundhedsstyrelsen har en række anbefalinger til hvilke krav en hjertestarter bør leve op til. Heriblandt om hjertestarteren stemmeguider brugeren gennem processen på dansk og hvor svært det er at udlæse data – men også i forhold til hvilke temperaturer hjertestarteren kan tåle og hvor længe den lader op, før den kan støde.

Vi har gjort det nemt for dig, og har opstillet og svaret på de 13 punkter i Sundhedsstyrelsen tjekliste i forhold til vores ZOLL hjertestartere.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger vs. ZOLL AED Plus hjertestarter

Sundhedsstyrelsens anbefalinger vs. ZOLL AED Pro hjertestarter

 

Hjertevagt - making a difference

Det er vores mission at gøre en forskel – hver eneste dag.
Sammen kan vi redde liv blandt de 3500 danskere, der hvert år falder om med uventet hjertestop.

Find den nærmeste hjertestarter

 

Registrér din hjertestarter

På hjertestarter.dk kan du registrere din hjertestarter, så alle kan se, hvor den er placeret. Siden 2010 har landets 1-1-2 centraler haft adgang til systemet, så  de kan henvise til den nærmeste.

Ved at registrere din i Hjertestarter-Netværket  kan du være med til at redde liv. Når du har registreret din hjertestarter på hjertestarter.dk,  bliver den synlig på kortet og tilgængelig for danskerne – også via app’en TrygFonden Hjertestart. Samtidig bliver hjertestarteren synlig for landets AMK-vagtcentraler, så de sundhedsfaglige medarbejdere kan dirigere førstehjælpere til den nærmeste i tilfælde af hjertestop ved opkald til 1-1-2.

Hjertestarter-Netværket indsamler oplysninger om, hvor der findes hjertestartere i Danmark. Oplysninger kan bruges af alle til at orientere sig om, hvor den nærmeste hjertestarter findes. I en akut situations skal man altid ringe 1-1-2.

Regionernes vagtcentraler, politiets alarmcentraler og Københavns brandvæsen modtager hjertestarterdata fra Trygfonden, som står bag Hjertestarter-Netværket, således at de i en akut situation kan henvise til hjertestartere.

Hjertestart- og 112-apps

Der er udviklet flere forskellige apps, der kan være med til at gøre en forskel bl.a. Danmarks officielle 112-app og TrygFondens Hjertestart-app.

112 App Danmarks officielle 112-app
Med Danmarks officielle 112-app kan du starte et opkald til alarmcentralen. Samtidig sendes mobilens GPS-koordinater til alarmcentralen, så hjælpen hurtigt kan komme frem.112 appSe video om Danmarks officielle 112-app
Hjertestarter App
Trygfondens Hjertestart-app
Med TrygFondens Hjertestart-app kan du til hver en tid se, hvor den nærmeste hjertestarter er placeret. Det samme kan de sundhedsfaglige visitatorer, som kan guide dig til nærmeste hjertestarter, når du ringer 1-1-2. I en akut situation er det dog vigtigst altid at ringe 1-1-2 frem for at lede efter en hjertestarter via en mobilapp.Hjertestart app